ارانیکو - صفحه 2

چکیده: پس از 27 سال انتظار با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی از وزرای دولت تدبیر و امید ، راه آهن کرمانشاه امروز به بهره برداری می رسد . دکتر حسن روحانی د