خرید کتاب سکه طلا

اتاق خبر

- صفحه 7

کارکنان حیات وحش سانفراسیسکو شیر کوهی را که آرامش را از ساکنان منطقه مسکونی ربوده بود به دام انداختند اتاق خبر 24 این حیوان از حیاط یکی از خانه های مسکونی وارد شده و روی پشت بام جا خوش کرده بود جیمز اوبر سرپرست سازمان حیات وحش منطقه گفت برای به دام انداخ