اتاق خبر - صفحه 6

راننده و متهم پرونده تعرض به پلیس راه استان فارس در دادگاه بدوی در ۶ عنوان اتهامی مجرم شناخته شد. اتاق خبر 24: راننده و متهم پرونده تعرض به پلیس راه استان فارس