خرید کتاب سکه طلا

اتاق خبر

- صفحه 6

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به هفته ملی دیابت گفت درحال حاضر ۱۰ درصد ایرانی ها مبتلا به دیابت هستند اتاق خبر 24 حسن طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت ۱۹ تا ۲۵ آبان هفته ملی دیابت نامگذاری شده است و فدراسیون بین المللی دیابت شعار هفته م