اتاق خبر - صفحه 5

رئیس جمهور برخی آثار برجام را «الی یوم القیامه» اعلام کرد، چه آثاری از توافق هسته ای تا قیامت ادامه خواهد داشت؟ به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24: همچنان در افکار ع