اتاق خبر - صفحه 5

وزارت اطلاعات از انهدام تیمی تروریستی تجزیه ‏طلب که از مرز های غربی وارد کشور و در خانه تیمی مستقر شده بودند، خبر داد. اتاق خبر 24: این وزارتخانه اعلام کرد: با