اتاق خبر - صفحه 4

ین خواننده در سریال جدید شبکه نمایش خانگی با نام رقص روی شیشه حضور خواهد داشت که باید ببینیم این اتفاق می افتاد یا خیر. اتاق خبر 24: این خواننده در سریال جدید