ایران آنتیک

اتاق خبر

- صفحه 4

لی یونگ آئه بازیگر نقش یانگوم در صفحه شخصی خود با حادثه دیدگان زلزله اخیر همدردی کرد اتاق خبر 24 زلزله در ایران و عراق زندگی بسیاری از مردم آسیب دیده و در معرض خطر قرار دارد ایران زیبا به سرعت احیا خواهد شد پیروز باشید حال من خوش بود اما اکنون پس از این