اتاق خبر - صفحه 360

براساس آمار گمرک در هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۸۰ تن به ارزش یک میلیون و 278 هزار و 537 دلار، طشتک از ۷ کشور جهان وارد ایران شده است. اتاق خبر 24: آمار مق