کتاب سکه های ماشینی قاجار

اتاق خبر

- صفحه 360

توالت فرنگی را لطفا استفاده نکنید؛ توالت ایرانی بهترین درمان مشکلات گوارشی! اتاق خبر 24: توالت های مدرن و یا به اصطلاح فرنگی بسیار راحت هستند. بسیاری از افراد مسن و برخی بیماران از این نوع توالت استفاده می کنند. هر چند که این توالت ها باعث م