اتاق خبر - صفحه 3

145 مسافر به صورت سرپایی مداوا و به طور کلی 106 مورد عملیات رهاسازی مصدومان ترافیکی انجام گرفته است. اتاق خبر 24: معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به