اتاق خبر - صفحه 3

آخرین اخبار رسیده حاکی از این است که علی دایی پس از مذاکراتی که گرشاسبی با او داشته از خیر طلب 2.3 میلیارد تومانی اش گذشته و نمی خواهد باشگاه سابقش را به دلیل