اتاق خبر - صفحه 2

شرکت نایک از کیت تیم ملی فوتبال برزیل در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رونمایی کرد. اتاق خبر 24: شرکت نایک از کیت دوم تیم ملی فوتبال برزیل در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه رونما