خرید کتاب سکه طلا

اتاق خبر

یک زن کانادایی، بیش از 40 سال از عمر خود را در جزیره ای در این کشور، تنها زندگی کرد. اتاق خبر 24: "زوی لوکاس" که 67 سال سن دارد، چهل سال، در جزیرۀ کانادایی سابل زندگی کرد. طول این جزیره، بیش از 26 مایل است. تنها همراهانِ لوکاس در این جزیره،