به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دو نفر به نام های «احمد چلیک تن» و «عثمان گونداش» به اتهام شرکت در حمله مسلحانه صبح امروز به سفار