خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

ابنا

یکی از مراجع عالیقدر شیعیان به نقش مهم مرجعیت در عراق اشاره کردند و اظهار داشتند: مرجعیت در عراق نقش بسیار مهمی دارد که باید این نهاد تقویت و حفظ شود. به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا