به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و یکمین محفل دوستی بانوان مسلمان به مدت دو روز با حضور بیش از 80 زن مسلمان از شهرهای مختلف آلمان، نروژ و دانمارک با م