به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه های انقلابی بحرینی امروز را به مناسبت سالروز حمله خونین نیروهای آل خلیفه به تحصن کنندگان دفاع از آیت الله شیخ عیسی ق