خرید سکه کلکسیونی

آی تی رسان

مهندس مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد تهران‌جنوب. مترجم و نویسنده درحوزه خودرو، تکنولوژی و صنایع مرتبط