آوینی فیلم: صادق آهنگران گفت: فرهنگ عاشورا همیشه در تاریخ سرنوشت ساز بوده است و انقلاب ما با همان فرهنگ و همان شعار قیام امام حسین(ع) به پیروزی رسید. آوینی فیل