ایران آنتیک

آوینی فیلم

آوینی فیلم محمد رضا بایرامی فیلم نامه و زمین آرام شد را در قالب کتاب روانه بازار کرد فیلم نامه و زمین آرام شد اثر محمد رضا بایرامی از سوی انتشارات کتاب نیستان روانه بازار کتاب شد این فیلم نامه بر مبنای داستان بلند گرگ ها از برف نمی ترسند این نویسنده نوشت