سکه ها جشنواره تخفیف

آوا پرس

گزارش ها از آغاز مرحله سوم عملیات ارتش لبنان علیه تروریستها حکایت دارد.به گزارش خبرگزاری آوا، این عملیات شنبه گذشته با نام "فجر الجرود" به هدف بیرون راندن گروه تروریستی داعش از کوه های شرقی آغاز شد. گروه تروریستی داعش ب