در حمله شب گذشته تروریست های ضد انقلاب به پاسگاه مرزی سپاه 11 تن از نیروهای سپاه به شهادت رسیدند.به گزارش آناج، در پی حمله شب گذشته اشرار و تروریست های ضد انقلا