خرید سکه کلکسیونی

آناج

زلزله به بزرگی ۴.۳ در مقیاس ریشتر خلخال در استان اردبیل را لرزاند.دقایقی پیش زمین لرزه به بزرگی 4.3 ریشتر با مشخصات ذیل خلخال در استان اردبیل را لرزاند. تاریخ وقوع زلزله: سه شنبه، 6 تیر 1396 در 04:29:26 (وقت محلی - تهران) 2017-06-26 23:59:26 (UTC)