سکه ها جشنواره تخفیف

آناج

با حضور شهردار تبریز، جمعی از اعضای شورا و در میان استقبال پرشور شهروندان، خانه‌باغ امامی که در حال نابودی بود، احیاء وافتتاح شد.به گزارش آناج به نقل از ایسنا، خانه باغ امامی به وسعت ۱۱ هزار متر مربع در تقاطع خیابان قطران و پاستور، واقع شده است. این مجموع