کارشناس مسایل مذهبی ضمن حمایت از دسته جات عزاداری در خیابان ها، بر رعایت نظم و جلوگیری از حواشی تاکید دارد.گروه فرهنگی آناج: به مناسبت ماه محرم گفت وگویی با حاج