زنی که به تازگی رئیس جمهور آمریکا را به فساد اخلاقی متهم کرده است، در شبکه اجتماعی توییتر با او به مشاجره پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه گ