امام جمعه مشهد از سفر هفته گذشته بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلیس و هم چنین برنامه ریزی برای سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به ایران انتقاد کرد. به گ